Home
Ocena stanu technicznego budynku przedstawiona jest w formie opinii lub ekspertyzy technicznej. Taka opinia to ocena kondycji budynku określona na podstawie oględzin i istniejące dokumentacji projektowej.


inżynier, testy, badania
Autor: Victor
Źródło: http://www.flickr.com
Zaś ekspertyza techniczna jest oceną stanu domu (czytaj koniecznie), która jest udokumentowana badaniami i różnymi wyliczeniami, jak wytrzymałość fundamentów. Jak widać, jest to bardzo ważne, co więc powinna zawierać tego rodzaju ekspertyza i gdzie odnaleźć rzeczoznawcę, który ją wykona? Co decyduje o szczegółowości oceny stanu budynku? Tak naprawdę jest to zależne od danej sytuacji. Tak jak wspomniano na samym wstępie, mamy tu do czynienia z dwoma pojęciami - ekspertyzą oraz opinią techniczną. Opinia techniczna jest zwykle określona przez specjalistę na podstawie oględzin obiektu budowlanego. Co interesujące, tego rodzaju diagnoza jest definiowana na podstawie doświadczenia danego fachowca, więc nie musi być obowiązująca zawsze. Ekspertyza techniczna to już coś innego, ponieważ jest opracowaniem bardziej zaawansowanym. W takim opracowaniu poza zaangażowaniem intuicji oraz doświadczenia eksperta pojawiają się elementy obiektywne, jak badanie materiałów czy inne konieczne obliczenia.

Tak więc postawiona diagnoza jest potwierdzona fachowymi badaniami i obliczeniami, które są sprawdzalne. Kiedy korzystnie przeprowadzić ocenę stanu technicznego budynku? Istnieje wiele takich sytuacji. Jak kupujemy dom, to powinniśmy poprosić fachowca, by wydał opinię o jego technicznej kondycji. Miejmy na uwadze bowiem, że koszty opinii są przeważnie małe gdy porównamy je do ewentualnych strat nabywającego, w sytuacji, gdy ujawnią się następnie niespodziewane wady. Ważne wykonać taką opinie, gdy chcemy istniejący budynek modernizować.

elektryka
Autor: Kullez
Źródło: http://www.flickr.com
W W tym momencie musimy zlecić wykonanie opinii lub ekspertyzy, bo jest ona niezbędna, tak określa prawo budowlane. Wszelkie roboty w takim miejscu muszą być właściwie zrealizowane, a badania nieniszczące (sprawdź: energodiagnostyka) powinny być potwierdzone przez późniejsze ekspertyzy. Jeśli w budynku pojawią się niepożądane zarysowania konstrukcji, czyli spękania ścian czy rysy na stropach, to należy poprosić o wsparcie eksperta, jaki sprawdzi, czy jest naruszona konstrukcja budynku, czy po prostu są to naturalne oznaki zużycia materiału. Trzeba to sprawdzić, gdyż zaniedbanie w tym obszarze mogą grozić nieodwracalnymi szkodami.

Sprawdź firme : Energodiagnostyka